NATURPARK

Hvad er en naturpark så? En friseret park eller et ufremkommeligt vildnis?

Ingen af delene – en naturpark er en balance mellem vild natur som får lov at passe sig selv – og områder som lægges ud til græs og naturplejes. Resultatet er en langt højere biodiversitet og en generelt langt rigere natur.

Vi har et udmærket udgangspunkt for at etablere naturparken – vi ejer omkring halvdelen af øen, jorden er i forvejen omlagt til økologi, en del ligger i forvejen i græs i form af f.eks. strandenge, vi har allerede tilplantet betydelige arealer med fredskov og derudover har vi sandsynligvis den eneste resterende del af Egholms oprindelige skov – Vejlegårdens skov – med anemonetæppe og enorme vedbend der slynger sig op ad de store egetræer. Den slags tager hundredvis af år at skabe og det passer vi godt på.

De fleste af vores arealer er  i dag intensivt dyrket landbrugsjord, hvilket gør det let at skabe en positiv udvikling på mange forskellige måder. Vores tanke er at genskabe en række af Egholms oprindelige kulturlandskaber som de så ud 300-500 år tilbage. Dengang var kun godt 10% af øen opdyrket – resten lå i eng/græs, hede, vådområder/mose og en pæn del skov.

Udviklingen af de forskellige områder skal naturligvis ske i et tæt samarbejde med kompetente fagfolk og berørte lodsejere. Perspektiverne er særdeles interessante – særligt hvis der på et tidspunkt kan skabes økonomi og opbakning til at røre ved digerne/dræningen. Det kunne f.eks. give mulighed for at genetablere “Laaen” – vandet som delte den sydlige del af Egholm i flere små øer og holme.

Flere har udtrykt ønske om en lidt større sø på Egholm, hvilket vi synes er en interessant ide – ikke mindst fordi der i lighed med “Laaen” tidligere har været mere vand på Egholm.

I dag er Egholm præget af åbne vidder og rette vinkler. Det kunne vi tænke os at bløde op og variere ved at plante en del mere fredskov samtidigt med vi bibeholder de mest interessante udsigtskorridorer mod især øst og syd. Det vil kombinere det bedste fra Egholms nutid og fortid – og skabe et resultat som dels er smukt, dels er til glæde for natur, klima og brugere.

Et vigtigt element i naturparken bliver udstrakt tilgængelighed. Genopretningen af de forskellige landskaber vil gøre Egholm langt mere interessant at besøge – og der skal selvfølgelig etableres gode adgangsforhold, stier, broer, parkeringspladser, skiltning og lign.

Vores ambitionen er at skabe noget enestående. Vi ser naturparken som lidt af et livsprojekt, næste generation har ikke børn og derfor tænker vi allerede nu så småt i retning af, at ejendommen holdes samlet og aldrig mere kommer i fri handel – men i stedet sikres for eftertiden på en passende måde.

Vi har allerede sonderet terrænet hos forskellige aktører – samarbejdspartnere, myndigheder, organisationer og naboer – og responsen har været overvældende positiv. Det har givet os blod på tanden i forhold til projektet og derfor er vi allerede nu begyndt at investere en del ressourcer i det.

Et lille, men konkret første skridt er vores beslutning om at samle vores ejendom og naturparken omkring et enkelt og sigende navn som fungerer på både dansk og engelsk, nemlig Egholm Park.

FORMÅL

Reetablere Egholms oprindelige kulturlandskaber i det omfang som giver mening

Give plads til forøget biodiversitet – f.eks. dyr, planter, svampe og bakterier, dvs. alt levende

Proaktivt styrke og genoprette det omgivende fysiske miljø, dvs. alt ikke-levende

Praktisere klimapositive løsninger, f.eks. via lagring af CO2 som kulstof i jorden eller i træer

Udvikle et vidunderligt og attraktivt sted at leve for øens beboerne – og tiltrække nye

Skabe en højt værdsat destination for Aalborgs borgere og alle besøgende – gerne internationalt

VISION

Vi synes naturparken er en god ide på alle mulige tænkelige planer. Jo mere, vi har undersøgt perspektiverne, jo mere ser det ud til, at vi muligvis har ramt rigtigt i forhold til stedet og tiden.

Og… muligvis kan vi på et tidspunkt tage tingene et skridt videre. Vores ambition er at skabe noget enestående – et mønstereksempel som gerne skulle inspirere andre inden for natur, miljø og klima.

Den udvikling kunne vi tænke os at stimulere ved at dels at være meget åbne, dels invitere interesserede parter til Egholm for at søge inspiration, få oplevelser, lære noget nyt eller forske.

Vi har den store fordel, at vi ikke ligger “lang pokker i vold”. Det er let at komme til Egholm, vi ligger centralt i forhold til infrastruktur, gæster kan bo og spise på flere niveauer – mulighederne er utallige.

Under alle omstændigheder vil det være oplagt at dokumentere den natur- og miljømæssige udvikling – og hvis ikke andre gør det, tænker vi selv at udføre f.eks. kulstofmålinger, så vi kan følge med i effekten af det, vi gør. Daniel har en doktorgrad i naturvidenskab og vil gerne bruge sine kompetencer og erfaring til at bidrage til øens udvikling.

Når resultaterne af udviklingen begynder at vise sig, kunne vi tænke os at etablere et formidlings- center som forklarer om processen på en interessant og vedkommende måde.

KUNST

Udgangspunktet for naturparken er selvsagt fokus på naturen, stilheden, skønheden og de åbne vidder. Det skal der ikke ændres på; Egholm skal aldrig nogensinde udvikle sig til et tivoli.

Når det så er sagt, så tænker vi at naturparken måske ville vinde ved, at vi tilføjede et kunstnerisk element nogle udvalgte steder, hvor det passer godt ind. Det skal være kunst som spiller sammen med naturen og sætter nogle tanker i gang. Måske endda skaber en rute og giver et mål.

En hensigtsmæssigt og løbende udvikling af det kunstneriske element vil for en del mennesker gøre det til en endnu større oplevelse at gå rundt på øen – ikke mindst for børn.

Vi synes Egholm er fantastisk i forvejen, men nogen behøver et ekstra argument for at komme ud i naturen – og hvis vi kan tiltrække flere, give dem en oplevelse og sætte deres tanker i gang, hvorfor så ikke? Vi tænker det vil være oplagt, men det skal gøres rigtigt.

Under alle omstændigheder må kunsten ikke dominere eller støje – men skal etableres på en smagfuld facon, gerne umiddelbart skjult – f.eks. i relation til bevoksning, hvor vi måske kan skabe nogle overraskende rum forskellige steder i naturparken.

Vi har talt løst med et par af landets større kunstnere og de finder tanken meget interessant.

Ingen markering = foreslået areal til naturpark / Grøn = nyplantet fredskov / Rød = øvrige lodsejere/fællesjord / Grov oversigt
Eksempel på bynær naturpark - Hampstead Heath i London
Eksempel på bynær naturpark - Parliament Hill i Hampstead Heath, London
Jysk Kvæg med kalv, Egholm 2019-11-12, Foto Daniel Hansson