LANDSBY

Naturparken koster en del penge især at etablere men også at drive. Potentielle indtægter bliver beskedne, sandsynligvis kun i form af ordinære tilskud som følge af afgræsning og naturpleje.

Når naturparken begynder at vise sit værd, forventer vi at kunne søge støtte til fremtidig udvikling, men som udgangspunkt er det afgørende, at ejendommen bliver gældfri. Det har vi tænkt meget over.

Vi ved, at der er betydelig interesse for at bo på Egholm i boliger som almindelige mennesker kan betale og overskue. Desværre er der umiddelbart ingen oplagte steder at etablere flere boliger.

Men i forlængelse af vores tanker om etablering af naturparken stod det klart, at vi kunne få en del bygninger til overs fordi naturparken medfører udfasning af intensiv planteavl og svineproduktion. Vi kan heller ikke påstå, at landbruget på Torpsminde og Vejlegaard ligefrem pynter på Egholm, hvor det dominerer ankomsten til Egholm By.

Pludselig tænkte vi det utænkelige – hvad hvis vi fjernede alle bygningerne og konverterede det bebyggede areal til boliger? På den måde kunne etablere noget smukt i form af en moderne landsby med et antal små huse – velbeliggende i tilknytning til den eksisterende Egholm by – i passende afstand af åbent land, sårbar natur, strandbeskyttelseslinjer, hovedvejen og andres udsigter.

Vi tror på en sådan moderne landsby vil gøre Egholm attraktiv og være til stor glæde for mange – ikke blot for nye tilflyttere, men i høj grad også for eksisterende beboere på øen, som i lighed med mange andre småøer lider under de ulemper, som få beboere medfører.

Vores tanker om landsbyen er stadig på et meget tidligt stadie, men vi er så småt kommet frem til nogle overordnede principper som vi tror, kan være et godt udgangspunkt for det videre forløb.

Først og fremmest bør boligerne naturligvis være af højeste klimamæssige standard når de ligger i tilknytning til naturparken – det gælder både i forhold til opførelse, arkitektur, materialevalg og efterfølgende drift.

Dernæst mener vi det er vigtigt, at boligerne har en pris som helt almindelige mennesker kan betale, dette kan bl.a. løses ved at gøre boligerne relativt små og indrette dem effektivt.

Arkitekturen skal passe til Egholm med proportioner og materialevalg som harmonerer med eksisterende bebyggelse på øen og/eller som på anden måde falder smukt ind i området. 

Vi tænker at husene måske kunne have harmoniske tilbygninger i glas – disse kan anvendes som drivhus eller vinterhave og i praksis gøre huset væsentligt større i op til 9 måneder om året. Det skal selvfølgelig være gode fællesfaciliteter ligesom det vil være oplagt at lave et tæt samarbejde med Egholm Folkefarm.

Vi er ved at regne på, hvor mange huse landsbyen kunne komme til at bestå af. Skal prisen pr. bolig holdes tilgængelig for mange, er det vigtigt, at der er passende antal boliger i forhold til værditabet ved at nedrive landbruget og investeringen ved at opføre boligerne.

Dernæst skal antallet af boliger og beboere passe til stedet – og her vil vi foreslå, at man lytter til erfaringer fra andre danske småøer. På Omø og Strynø som er væsentligt mindre end Egholm er der hhv. 164 og 188 beboere. På Agersø og Venø som er nogenlunde samme størrelse som Egholm er der hhv. 189 og 180 beboere.

Egholm er begunstiget af nærheden til en storby og derfor mener vi, der er gode argumenter for at give mange flere mulighed for at bosætte sig på øen. Dette vil medføre en lang række fordele – f.eks. at man kan berettige investeringer i f.eks. fiberbredbånd, bedre veje osv.

I forhold til ejerformer er der flere muligheder og vi ved, andre har gode erfaringer med at blande dem, således at landsbyen kunne komme til at bestå af både almennyttigt, lejeboliger og ejerboliger. Dette vil også gøre det oplagt at anlægge landsbyen i etaper.

Vi tror at Egholm med sin nærhed til Aalborg vil være attraktiv for mange og vi har bl.a. talt med en boligforening, der ser Egholm som særdeles oplagt til seniorboliger – dvs. segmentet over 55 år, som ønsker at nyde livet efter børnene er flyttet hjemmefra.

Egholm er et fantastisk sted at vokse op og derfor håber vi også, at landsbyen vil give mulighed for, at en række børnefamilier kan bosætte sig på øen.